การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 1 67 Share


นิทรรศการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

พยุหะพิทยาคม กับ นิทรรศการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2566 80 Share


งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566

พยุหะพิทยาคม ณ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566 

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2566 27 Share


โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3

เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2566 320 Share


สวัสดีปีใหม่ 2566

สวัสดีปีใหม่ 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2566 208 Share


มีต่อ

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 1 67 Share


นิทรรศการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

พยุหะพิทยาคม กับ นิทรรศการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2566 80 Share


งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566

พยุหะพิทยาคม ณ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566 

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2566 27 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนางาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนางาน

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2565 820 Share


สุขสันต์วันเกษียณ ถึงตัวจะไป แต่ใจยังผูกพัน

วันที่ 26 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ร่วมกิจกรรมมุฑิตา สุขสันต์วันเกษียณ ถึงตัวจะไป แต่ใจยังผูกพัน ครูผุสดี หรั่งทอง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และอำลาครูสุนาริน บุญมี และครูนิติธร รักชาติ

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2565 1,280 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์