ไทยมีงานทำ

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ "คนไทยมีงานทำ"

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 38 Share

วีดีโอแสดงความยินดีกับคุณครูเบญจมาศ สีทา

วีดีโอแสดงความยินดีกับคุณครูเบญจมาศ สีทา

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 146 Share


แสดงความยินดีกับคุณครูเบญจมาศ สีทา

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูเบญจมาศ สีทา

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2566 98 Share


ยินดีต้อนรับครูรัชดา ทาบ้านฆ้อง

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ยินดีต้อนรับครูรัชดา ทาบ้านฆ้อง

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 125 Share


วันเปิดภาคเรียนเทอม1 ปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหารและคุณครู ต้อนรับนักเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 128 Share


มีต่อ

ObecQA โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

การเข้ารับประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2566 126 Share


Coaching ObecQA โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

การซักซ้อมการประเมิน ObecAQ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2566 43 Share


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2566 244 Share


"PPT Open House 2023" เปิดโลกวิชาการ สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565

"PPT Open House 2023" เปิดโลกวิชาการ สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 448 Share


การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 1 476 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์